TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av hender flettet sammen rundt livet til en person

Alderspensjon for medlemmer født før 1963

Alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjon du får utbetalt i tillegg til alderspensjon fra folketrygden (NAV). Regelverk for opptjening, beregning og utbetaling av alderspensjon fra pensjonskassen er forskjellig for årskull født i 1962 og tildligere, og årskull født i 1963 og senere.
Her kan du se en film som gir en kort innføring om alderspensjon for deg som er født før 1963:

Alderspensjon for medlemmer født fra 1963

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2019 ble ny offentlig tjenestepensjon innført for alle medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1963 eller senere.

Det blir mer lønnsomt å jobbe lenger, og det blir enklere å bytte mellom jobb i privat og offentlig sektor uten å tape pensjonsrettigheter. Med ny pensjonsordning kan pensjonen tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år, og man kan kombinere pensjon med inntekt uten at pensjonen reduseres.


 
Her kan du se en film som gir en kort innføring om alderspensjon for deg som er født fra 1963: