Medlem

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) er den foretrukne pensjonsordningen for Halden kommunes arbeidstakere.

Pensjonskalkulator

Pensjonskalkulatoren vil gi deg en prognose på hva du får utbetalt i fremtidig pensjon.

Her kan du beregne din alderspensjon eller avtalefestede pensjon (AFP). Hva du skal fylle ut, avhenger av:

 • om du har et aktivt medlemskap eller ikke
 • når du er født
 • din stillings aldersgrense
 • aldersgrense i stillingen din
 • om du har tatt ut pensjon fra før
   

Gå til pensjonskalkulator her →

Hvem har rett og plikt til å være medlem

Alle ansatte i Halden kommune, HKP og Halden kirkelige fellesråd har rett og plikt til å være medlem i HKP. HKP er en pensjonsordning som gir deg og dine økonomisk trygghet. Med pensjon i HKP er dere godt ivaretatt.

Som hovedregel skal alle ansatte meldes inn i pensjonsordningen, uansett stillingsprosent.

Er du timelønnet, meldes du inn etterskuddsvis med gjennomsnittlig stillingsstørrelse for hvert kvartal. Lærlinger meldes inn for verdiskapingstiden, og etterinnmeldes i slutten av kvartalet.

Disse skal ikke meldes inn i pensjonsordningen:

Se unntak
 • Sykepleiere, leger og helsesøstre er medlem av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).          
 • Lærere som er medlem av Statens pensjonskasse (SPK).
 • Pensjonister engasjert på pensjonistvilkår.
 • Arbeidstakere uten medlemskap i folketrygden.

Slik blir du medlem

Det er arbeidsgiveren din som er ansvarlig for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når dette er gjort, får du tilsendt et medlemsbrev fra pensjonskassen som bekrefter at du er registrert.

Disse arbeidsgivere inngår i HKP
 • Halden kommune
 • Halden kirkelige fellesråd
 • Halden kommunale pensjonskasse

Innbetaling av pensjonspremie

Pensjoner fra HKP finansieres gjennom innbetaling av premie fra både arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgivere og medlemmer betaler en prosentandel av bruttolønnen i premie. Du blir trukket 2 prosent av lønnen din. Arbeidsgiveren din setter av en prosentsats av lønnen din hver måned.

Medlemskap for folkevalgte

Som folkevalgt i Halden kommune i tillitsverv med fast månedlig godtgjøring, har du tjenestepensjonsordning i HKP. Nedre grense for medlemskap er godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av full godtgjørelse. Tjenestepensjonsordningen ble endret i 2014, og vilkårene for deg avhenger av når du har hatt opptjening som folkevalgt:

 • Hvis du kun har hatt opptjening som folkevalgt etter januar 2014, meldes du inn i kommunens ordinære pensjonsordning for arbeidstakere.
 • Hvis du kun har hatt opptjening som folkevalgt før januar 2014 gjelder den gamle ordningen.
 • Har du hatt opptjening både før og etter 1. januar 2014 deles opptjeningen din i to, hvor opptjening før 1. januar 2014 følger gammel ordning, mens opptjening etter denne datoen følger ny ordning.

Medlemsfordeler i Storebrand gjennom HKP

Gjennom Pensjonskasseforeningen har vi et samarbeid med Storebrand som gir medlemmer i HKP fordeler innen bank og forsikring, som:

 • rabattert etableringsgebyr når du oppretter boliglån
 • mulighet for lang nedbetalingstid på boliglån
 • 20 prosent rabatt på forsikringer (bolig, hytte, innbo, bil og reise)
Les mer

Du kan også velge å inngå avtale om rabattert individuell pensjonssparing. Du beholder avtalene du inngår, selv om du bytter arbeidsgiver.

Les mer om rabattert individuell pensjonssparing her →

Les mer om vår svært gode avtale for lån, sparing og rådgivning med Storebrand her →

Spørsmål rundt medlemsfordelene dine rettes til Storebrand. Storebrand kundeservice: Tlf. 915 08 880.

Les mer om Storebrand Fordel her →

Medlem av flere ordninger

Du må gi beskjed når du pensjonerer deg hvis du har vært medlem i en eller flere offentlige pensjonsordninger tidligere. Pensjonen din blir beregnet som om du skulle vært medlem i samme ordning hele tiden, grunnet en avtale mellom Statens Pensjonskasse, KLP og andre kommunale/fylkeskommunale pensjonskasser

Les mer
 • Pensjonen din blir beregnet av pensjonsgrunnlaget i den siste ordningen du har vært medlem i.
 • Utbetalingene av pensjon du har tjent opp i alle pensjonsordningene gjøres fra den siste ordningen du har vært medlem i.

Les mer om overføringsavtalen her →

Permisjon uten lønn

Hvis du har permisjon uten lønn meldes du ut av pensjonsordningen. Du er likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at er du sikret uførepensjon og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du ikke var utmeldt.

Ved avtalt permisjon uten lønn eller delvis med lønn kan du betale premien selv for et tidsrom av 2 år. I disse tilfellene er det viktig at du selv kontakter HKP innen 2 måneder etter permisjonens varighet og oppgir stillingsbrøk og lønn. Opplysningene må arbeidsgiver sende oss.

Ofte stilte spørsmål

Det er feil i medlemstiden min
Hvordan gjør jeg endringer i skattekortet?
Jeg skal bytte jobb. Hva skjer med pensjonsordningen min?
Hva er fortsettelsesforsikring?
Hvor ser jeg opptjeningstiden min i HKP?
Hva gjør jeg når jeg har medlemskap i flere offentlige pensjonsordninger?
Hvordan blir jeg medlem?
Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn