Pensjon

Som medlem av Halden kommunale pensjonskasse (HKP) kan du søke pensjon når du har nådd stillingens aldersgrense eller er blitt midlertidig eller varig arbeidsufør.
Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn kan søke etterlattepensjon. I tillegg har du som ansatt rett til å søke AFP.

Søknadsskjemaene er digitale og fylles ut på Min side →

Søknadsskjema for etterlattepensjon finner du her →
Skjemaet må skrives ut.

Alderspensjon

Som medlem har du rett til alderspensjon fra oss i tillegg til pensjon fra folketrygden.

Avtalefestet pensjon

AFP er en pensjon som er forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Uførepensjon

Uførepensjon er aktuelt hvis du på grunn av sykdom eller skade ikke er i stand til å opprettholde hele eller deler av stillingen din.

Etterlattepensjon

Ved dødsfall vil etterlatte kunne ha rett til ektefellepensjon og/eller barnepensjon.

Bestill pensjonsveiledning

Som medlem av Halden kommunale pensjonskasse (HKP) kan du få gratis pensjonsveiledning.
Ta kontakt med oss så finner vi ledig tid. Du kan gjennomføre pensjonsveiledning på Teams, telefon eller ved fysisk oppmøte. Under finner du en kort animasjon om hvordan du kan forberede deg på veiledningstimen din. 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan gjør jeg endringer i skattekortet?
Hvordan endrer jeg konto for utbetaling?
Jeg har AFP og fyller 67 år, hva skjer nå?
Hvordan får jeg beregnet hvor mye jeg får utbetalt i AFP?
Når må jeg søke om pensjon?
Tjener jeg opp alderspensjon når jeg er ufør?
Hva er pensjonistlønn?
Hvor lenge kan jeg få uførepensjon?
Jeg har AFP og jobber litt. Hva må jeg gjøre?
Jeg har uførepensjon og jobber litt. Hva må jeg gjøre?
Hvilken dato utbetales pensjonen?
Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn