hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
Bilde av Kongens Brygge og Fredriksten festning i Halden

Velkommen til Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) ble stiftet i 1920 av Halden kommune og er tjenestepensjonsordningen for ansatte og folkevalgte i kommunen, samt enkelte medlemsforetak som kommunen har eller har hatt eierandeler i. 01.01.2017 var 6 146 ansatte, tidligere ansatte og pensjonister medlemmer i HKP, og pensjonskassen forvalter over 2 milliarder kroner til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Sykepleiere og lærere er medlemmer i henholdsvis KLP og SPK.

Pensjonskassens målsetning er å være best på pensjonsforvaltning og medlemsservice til Halden kommune, medlemsforetakene og pensjonskassens medlemmer. HKP tilbyr også kommunen og medlemsforetakene økonomisk bistand til HMS-arbeid med sikte på å forebygge uttak av uførepensjon.

Du er alltid velkommen innom våre kontorer i andre etasje i Kongens Brygge 3 (Tollboden) for rådgivning. Vi anbefaler å avtale tid på forhånd (se kontaktinformasjon) slik at vi kan innhente nødvendig tilleggsinformasjon for å gi deg best mulig service. Medlemmer i HKP kan søke om lån mot 1. prioritets pant i egen bolig. Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Nyheter og aktuell informasjon

12.03.2020
Halden kommunale pensjonskasse holder stengt inntil videre
På grunn av koronautbruddet vil pensjonskassen ikke ta imot besøkende på våre kontorer.

Vi kan kontaktes på telefon 69 19 66 00, eller på e-post; post@hkpensjon.no

Vi vil fortsatt opprettholde våre leveranser vedrørende pensjonsutbetalinger og behandling av søknader.
28.01.2020
Innlogging på Min side - Medlemsportalen
Min side kan du se en detaljert oversikt over din medlemsopptjening i Halden kommunale pensjonskasse (HKP).
Personer som er født i 1962 eller tidligere har mulighet for å foreta en beregning av fremtidig pensjon. Pensjonsprognose for årskullene 1963 og senere kommer i løpet av første kvartal 2020.

Vi trenger din e-postadresse
HKP skal etter hvert gå over til elektronisk kommunikasjon. Her sender vi viktig informasjon om ditt medlemskap og rettigheter i tjenestepensjonsordningen. Vi ønsker at du registrerer din private e-postadresse i Medlemsportalen.
 
Takk for at du registrerer deg!
 
27.11.2019
Pensjonskassen informerer - utsendelse av brev med informasjon om endring i tjenestepensjonsordningen
Halden kommunale pensjonskasse vil i løpet av desember sende ut brev til våre medlemmer med informasjon om kommende endringer i regelverk for offentlig tjenestepensjon. Fra 01.01.2020 innføres ny offentlig tjenestepensjon for alle medlemmer i pensjonskassen som er født i 1963 eller senere. Samtidig er regelverk for samordning av tjenestepensjon og folketrygd for årskullene 1954 - 1962 også kommet på plass. Vi sender derfor ut informasjon til begge disse målgruppene.

Vi oppfordrer dere som mottar brev fra oss om å ta kontakt dersom noe er uklart, eller dere føler behov for mer informasjon. Vi vil også gjøre oppmerksom på at det jobbes med en pensjonskalkulator som skal bli tilgjengelig på "Min side" i løpet av første halvår 2020. Vi vil også oppfordre alle som er medlemmer i pensjonskassen å logge inn på "Min side" (se link øverst på siden - Logg inn på Min side) for å registrere e-postadressen dere ønsker at vi benytter for framtidig informasjonsutsendelse.

For dere som ønsker å lese brevene før de kommer i posten legger vi dem ut her;

Link til brev med informasjon for årskullene 1954 - 1962

Link til brev med informasjon for årskullene 1963 og senere
Utbetalingsslipp på e-post?
Pensjonskassen ønsker å sende din utbetalingsslipp på e-post. Det sparer miljøet og er raskere en vanlig postgang.
Registrer din e-postadresse i skjemaet for å motta utbetalingsslipp på e-post.
Navn*
Fødsesdato (6 siffer)*
Din Epost*
minside
ID-porten/Min side
Her får du oversikt over
ditt medlemskap i HKP.
sporsmal
Ofte stilte spørsmål
Her finner du en oversikt over de vanligste ting man lurer på i forbindelse med pensjonskassen, pensjoner osv. 
pensjon%20(1)
Pensjoner
Offentlig tjenestepensjon er et viktig bidrag til økonomien den dagen du slutter å arbeide, eller dersom noe uventet skjer.