Arbeidsgiver

Søknadsprosessen

Hvis du har rolle som arbeidsgiver kan du godkjenne søknader og laste opp filer til HKP i arbeidsgiverportalen.

Arbeidsgiver må ha tilgang til arbeidsgiverportalen. Ved problemer eller spørsmål om dette, kontakt pensjonskassen på telefon 69 19 66 00 eller send e-post til post@hkpensjon.no

Logg deg inn på arbeidsgiverportalen her →

Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn