hkp_bred_mobil
 TLF.  69 19 66 00
MENY
Bilde av Kongens Brygge og Fredriksten festning i Halden

Velkommen til Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) ble stiftet i 1920 av Halden kommune og er tjenestepensjonsordningen for ansatte og folkevalgte i kommunen, samt enkelte medlemsforetak som kommunen har eller har hatt eierandeler i. 01.01.2017 var 6 146 ansatte, tidligere ansatte og pensjonister medlemmer i HKP, og pensjonskassen forvalter over 2 milliarder kroner til dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Sykepleiere og lærere er medlemmer i henholdsvis KLP og SPK.

Pensjonskassens målsetning er å være best på pensjonsforvaltning og medlemsservice til Halden kommune, medlemsforetakene og pensjonskassens medlemmer. HKP tilbyr også kommunen og medlemsforetakene økonomisk bistand til HMS-arbeid med sikte på å forebygge uttak av uførepensjon.

Du er alltid velkommen innom våre kontorer i andre etasje i Kongens Brygge 3 (Tollboden) for rådgivning. Vi anbefaler å avtale tid på forhånd (se kontaktinformasjon) slik at vi kan innhente nødvendig tilleggsinformasjon for å gi deg best mulig service. Medlemmer i HKP kan søke om lån mot 1. prioritets pant i egen bolig. Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Nyheter og aktuell informasjon

29.11.2018
Skattetrekk på pensjon desember
Pensjonen for desember utbetales fredag 7.12.18. I desember trekkes det ingen skatt på ordinær utbetaling av alderspensjon, AFP, etterlattepensjon og barnepensjon. For de av dere som mottar uførepensjon (varig og midlertidig) er det halv skatt på pensjonen i desember. Dersom du mottar en etterbetaling av pensjon i desember (alle typer pensjon) er det ordinær skatt på denne.
21.11.2018
Forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor ut på høring
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut lovforslag om ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor på høring. Høringsfristen er satt til 9. januar 2019. Lovforslaget bygger på avtalen som Regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om 3. mars i år, og som har til hensikt å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen som ble innført i 2011. Ny tjenestepensjon skal gi større fleksibilitet for valg av uttakstidspunkt, økte insentiver for å stå lengre i arbeid og bidra til enklere jobbskifte mellom privat og offentlig sektor uten tap av pensjonsopptjening.

Mer informasjon om lovforslaget kan du lese på Regjeringens nettsider ved å klikke på denne linken; Høring om ny offentlig tjenestepensjon
25.05.2018
Ny pensjonsordning for offenlig sektor
LO, Unio og YS har gitt departementet beskjed om at et flertall sier ja til avtalen om ny tjenestepensjonsordning for offentlig ansatte.
Her kan du lese avtalen:

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor
Utbetalingsslipp på e-post?
Pensjonskassen ønsker å sende din utbetalingsslipp på e-post. Det sparer miljøet og er raskere en vanlig postgang.
Registrer din e-postadresse i skjemaet for å motta utbetalingsslipp på e-post.
Navn*
Fødsesdato (6 siffer)*
Din Epost*
minside
ID-porten/Min side
Her får du oversikt over
ditt medlemskap i HKP.
sporsmal
Ofte stilte spørsmål
Her finner du en oversikt over de vanligste ting man lurer på i forbindelse med pensjonskassen, pensjoner osv. 
pensjon%20(1)
Pensjoner
Offentlig tjenestepensjon er et viktig bidrag til økonomien den dagen du slutter å arbeide, eller dersom noe uventet skjer.
Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Tlf. 69 19 66 00
post@hkpensjon.no