Søk pensjon

Nedenfor finner du søknadskjemaene til alle våre ytelser.
Vi hjelper deg gjerne med å fylle ut den elektroniske søknaden. Ta kontakt med oss på e-post: post@hkp.no eller telefon: 69 19 66 00.

Søknadsfristen er 3 måneder før lønnen opphører.

Søknadsskjemaer pensjon

Søke om alderspensjon, uførepensjon eller avtalefestet pensjon (AFP)? Klikk her 

Søke om ektefellepensjon eller barnepensjon? Klikk her →

Arbeidsgivers behandling av søknaden

Når du har sendt inn søknaden, får arbeidsgiver en e-post med beskjed om at det har kommet inn en søknad til utfylling i arbeidsgiverportalen. I e-posten oppgis det også en referansekode til søknaden. Arbeidsgiver må logge inn i arbeidsgiverportalen og klikke på «Søknader» øverst i menyen for å behandle søknaden din. Når arbeidsgiveren har fylt ut sin del av søknaden, blir den samlede søknaden sendt inn til pensjonskassen.

Arbeidsgiver må ha tilgang til Arbeidsgiverportalen. Ved problemer eller spørsmål om dette, kontakt pensjonskassen på telefon 69 19 66 00 eller send e-post til post@hkp.no.

Logg deg inn på arbeidsgiverportalen her →
Halden-festning-illustrasjon-gr%C3%B8nn