TLF.  69 19 66 00
MENY
id3
jordbær

Lån i Halden kommunale pensjonskasse

Som medlem i pensjonskassen kan du søke om lån hos oss. Det gis bare lån med 1.prioritets pant i bolig med inntil 80% av verditakst på bolig.

Pensjonskassen har følgende lånebetingelser:
For lån inntil 60% av boligens markedsverdi: 2,50%
For lån inntil 80% av boligens markedsverdi: 3,00%

Som vedlegg til lånesøknad trenger vi en markedsvurdering av bolig (ikke eldre enn to år), samt kopi av siste års selvangivelse for søker og eventuell medlånetaker.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Se vedlagte retningslinjer om lån for mer informasjon: