TLF.  69 19 66 00
MENY

Forsikringsvilkår

Våre forsikringsvilkår kan du laste ned her:

Hovedtariffavtalen kan lastes ned her:
Vi spesifiser at det er kapittel 2 og vedleggene 4 og 5 som handler om pensjon.
Halden kommunale pensjonskasse
Kongens Brygge 3, 1767 Halden
Tlf. 69 19 66 00
post@hkpensjon.no